En què consisteix?

Es basa en una acció descentralitzada de desobediència civil consistent en plantar, com a mínim, una planta per cada persona participant en la campanya i oferir-la gratuïtament a les persones que la necessitin per usos terapèutics i als hospitals públics més propers. Cada participant s’encarregarà del cultiu de les seves plantes, donant la cara en el moment oportú i destinant la collita obtinguda a aquestes dues accions principals:

  1. El 90% de la collita serà regalada a malalts que la necessitin, a través de la pàgina web www.femlanostra.org
  2. Es reservarà el 10% de la collita per una acció simbòlica i d’entrega als hospitals públics de diferents punts del país, per reivindicar-ne la normalització dels usos terapèutics i la despenalització del cultiu. La data de l’acció s’acordarà més endavant.