Com participar-hi?

No se puede adherir ahora a la campaña “Plantem Maria” como plantador porque ya no es tiempo para plantar en España. 

  1. Primer cal registrar-se al formulari de la campanya a la pàgina web femlanostra.org. En ell, s’indicarà el grau d’implicació i privacitat que es vol tenir. Aquest formulari servirà per generar un mapa públic de participants desobedients i que es podrà visualitzar a la mateixa web.
  2. Aconseguir les llavors recomanades i iniciar el cultiu seguint les recomanacions del manual de la campanya.
  3. Participar en les accions de difusió a través de les xarxes socials, mitjans de comunicació i àmbits locals que es duran a terme al llarg de la campanya i que coincidiran amb els diferents moments vitals del cultiu (sembra, transplant, collita, etc.). Es detallen en el calendari.
  4. En la mesura de les possibilitats de cadascú, constituir grups locals que liderin la convocatòria de l’acció d’entrega als hospitals i altres de difusió. I també participar en les assemblees periòdiques de la campanya si es vol una implicació més gran.
  5. Oferir la collita mitjançant contacte previ amb la campanya a través del correu electrònic femnostra@gmail.com. Caldrà especificar l’espècie i varietat cultivada.
  6. Acudir a l’hospital més proper seguint la convocatòria de la campanya i participar en l’acció d’entrega col·lectiva de marihuana als responsables de la institució.

No se puede adherir ahora a la campaña “Plantem Maria” como plantador porque ya no es tiempo para plantar en España.