Campanya

Plantem maria

‘Plantem maria’ és una campanya de desobediència per aconseguir la despenalització del cultiu de marihuana, una planta d’ús ancestral, amb nombroses propietats i que l’Estat impedeix plantar amb normalitat. Neix arran de la imputació del pagès Josep Pàmies per cultivar-la per a usos medicinals dels socis de l’associació Dolça Revolució.

 pamies3

Quins objectius té?

 • Difondre les propietats i usos medicinals d’aquesta planta i defensar-ne l’accés universal, integral i lliure de patents.
 • Reivindicar el dret al cultiu lliure de totes les plantes amb les que la humanitat ha interactuat tradicionalment.
 • Aconseguir la despenalització del cultiu de marihuana.

En què consisteix?

Es basa en una acció descentralitzada de desobediència civil consistent en plantar, com a mínim, una planta per cada persona participant en la campanya i oferir-la gratuïtament a les persones que la necessitin per usos terapèutics i als hospitals públics més propers. Cada participant s’encarregarà del cultiu de les seves plantes, donant la cara en el moment oportú i destinant la collita obtinguda a aquestes dues accions principals:

 1. El 90% de la collita serà regalada a malalts que la necessitin, a través de la pàgina web www.femlanostra.org
 2. Es reservarà el 10% de la collita per una acció simbòlica i d’entrega als hospitals públics de diferents punts del país, per reivindicar-ne la normalització dels usos terapèutics i la despenalització del cultiu. La data de l’acció s’acordarà més endavant.

Qui hi pot participar?

Qualsevol persona disposada a mostrar-se públicament com a participant de la iniciativa i coneixedora de les possibles repercussions.

Com participar-hi?

 1. Primer cal registrar-se al formulari de la campanya a la pàgina web femlanostra.org. En ell, s’indicarà el grau d’implicació i privacitat que es vol tenir. Aquest formulari servirà per generar un mapa públic de participants desobedients i que es podrà visualitzar a la mateixa web.
 2. Aconseguir les llavors recomanades i iniciar el cultiu seguint les recomanacions del manual de la campanya.
 3. Participar en les accions de difusió a través de les xarxes socials, mitjans de comunicació i àmbits locals que es duran a terme al llarg de la campanya i que coincidiran amb els diferents moments vitals del cultiu (sembra, transplant, collita, etc.). Es detallen en el calendari.
 4. En la mesura de les possibilitats de cadascú, constituir grups locals que liderin la convocatòria de l’acció d’entrega als hospitals i altres de difusió. I també participar en les assemblees periòdiques de la campanya si es vol una implicació més gran.
 5. Oferir la collita mitjançant contacte previ amb la campanya a través del correu electrònic femnostra@gmail.com. Caldrà especificar l’espècie i varietat cultivada.
 6. Acudir a l’hospital més proper seguint la convocatòria de la campanya i participar en l’acció d’entrega col·lectiva de marihuana als responsables de la institució.

Calendari

Sembra (març-abril)

S’inicia la campanya el 21 de març, invitant a que els participants publiquin fotos del moment de la sembra a les xarxes socials (twitter, facebook, etc.) amb l’etiqueta #JoSembroMaria.

Transplant (maig-Juny)

Invitem als participants a que mostrin imatges del moment del trasplant a les xarxes socials amb l’etiqueta #JoPlantoMaria.

Collita (setembre-octubre)

Els participants notifiquen a femnostra@gmail.com les plantes que vol regalar i les seves característiques segons un model que els hi enviarà la campanya i aquesta informació es fa visible a la web www.femlanostra.org perquè qui les necessiti per a usos terapèutics les pugui aconseguir.

Invitem als participants a que mostrin imatges del moment de la collita a les xarxes socials amb l’etiqueta #JoRegaloMaria.

Entrega (octubre)

A finals de mes, es proposarà una data per dur a terme accions descentralitzades d’entrega simbòlica de marihuana als hospitals.

 

Quines llavors utilitzar i com aconseguir-les?

Recomanem que s’utilitzi llavors de varietats feminitzades i que tinguin un bon equilibri dels principis actius THC-CBD. Les varietats que tenen una alta composició del principi actiu CBD són les que tenen menys efectes estimulants i, per tant, les més recomanades per a consum infantil.

Les llavors es poden trobar en botigues especialitzades anomenades “Grow Shop” i a la botiga on-line de la Dolça Revolució:

http://dolcarevolucio.cat/botiga/index.php?id_product=2706&controller=product&id_lang=1

plantemos-marihuana