Calendari

IMPORTANTE : Esto era el calendario para la campaña de 2015. Si se hace de nuevo en 2016, se cambiaran las fechas.

Sembra (abril-maig)

S’inicia la campanya el 21 de març, invitant a que els participants publiquin fotos del moment de la sembra a les xarxes socials (twitter, facebook, etc.) amb l’etiqueta #JoSembroMaria.

Transplant (maig-Juliol)

Invitem als participants a que mostrin imatges del moment del trasplant a les xarxes socials amb l’etiqueta #JoPlantoMaria.

Collita (setembre-novembre)

Els participants notifiquen a femnostra@gmail.com les plantes que vol regalar i les seves característiques segons un model que els hi enviarà la campanya i aquesta informació es fa visible a la web www.femlanostra.org perquè qui les necessiti per a usos terapèutics les pugui aconseguir.

Invitem als participants a que mostrin imatges del moment de la collita a les xarxes socials amb l’etiqueta #JoRegaloMaria.

Entrega (octubre o novembre)

Una entrega simbólica de marihuana se hará el 30 de octubre 2015 en hospitales.

IMPORTANTE : Esto era el calendario para la campaña de 2015. Si se hace de nuevo en 2016, se cambiaran las fechas.